www.nordicsymbol.no | Import av Symbol Yachts

SYMBOL Yachts & Co. Ltd., Taiwan

SYMBOL Yachts ble grunnlagt i 1972. Symbol Yachts er et av de mindre verft på Taiwan; eiet og drevet av familien Cheng med Jimmy Cheng som daglig leder og drivkraft. Før Jimmy Cheng startet sitt eget verft i Kaohsiung hadde han samlet erfaring fra mange års ansettelser i andre verft.

SYMBOL Yachts har i flere sammenhenger vært et foregangsverft – og var blant annet det første til å lansere helplanende båter på Taiwan; bort fra den tradisjonelle linjen med å bygge ulike varianter av ”trawler yachts”. I dag er de mest moderne produksjonsteknikker anvendt; både for å være i fremste front med hensyn til teknologi, design, vekt samt oppnå kostnadseffektivitet.

Komplett verft

SYMBOL Yachts er et ”komplett” verft som eier sitt eget merkenavn, sin egen design og sitt eget produksjonsutstyr og anlegg. Symbol ligger i kort avstand fra den internasjonale flyplassen i Kaohsiung og har fordelt produksjonen på to verftsområder. Kunder er alltid velkommen til et besøk; både for å diskutere sine ønsker for ”the ultimate yacht” og for å kunne følge bygging av eget fartøy.

Verftet fikk sitt ISO9001-sertifikat fra Det Norske Vertitas (DnV) og alle modeller møter krav som stilles i ulike markeder; herunder kravene i EU.

SYMBOL er et av de verft som er meget tydelig på at produksjonen ikke skal flyttes til land med billig arbeidskraft. Ledelsen er meget klar på at 25 års erfaring, 150 ansatte med høye ferdigheter, høy kompetanse og stor fleksibilitet vil være suksesskriterier; ikke bare lave lønninger i produksjon.

Jack W. Sarin

SYMBOL Yachts har i 10 år hatt et meget tett samarbeid med Jack W. Sarin; en av USAs ledende designere av kvalitetsyachts. Dette har vært et vesentlig løft for verftet – og Symbols produktserie har fått felles linjer som  er unike, lett identifiserbare og samtidig klassiske nok til å være attraktive for lange tider fremover. Vennligst se ytterligere info på www.jacksarin.com

Bygg drømmebåten!

For å lykkes i den sterke konkurransen må SYMBOL være i fremste front når det gjelder teknisk og finishmessig kvalitet, design, innovasjon, merkeverdi – og kostnader. SYMBOL satser på å holde lave kostnader hvor det ikke rammer kvalitetskriterier og lar besparelsene komme sluttkundene direkte til glede. Verftet har en minimal administrativ stab og bruker lite ressurser til generell markedsføring. Symbol har et begrenset antall forhandlere – som alle bringer videre Symbols visjon om at prisgevinster skal komme båteierne til gode.

”Semi Customized” er et viktig prinsipp for Symbol Yachts. Verftet tilpasser hver båt til kundenes ønsker – innenfor visse konstruksjonsmessige grenser. Basert på kunders egne skisser kan drømmebåten bygges.

For mer informasjon, besøk hjemmesiden til Symbol Yachts Ltd.

Fra Symbol Yachts verft i Taiwan

Fra Symbol Yachts verft i Taiwan.

Fra Symbol Yachts verft i Taiwan

Fra produksjonshallen

Fra Symbol Yachts verft i Taiwan

Interiøret kommer på plass

Fra Symbol Yachts verft i Taiwan

"Semi customized" prinsippet betyr at båtene tilpasses kundenes ønsker.