www.nordicsymbol.no | Import av Symbol Yachts

Symbol Yachts og miljøhensyn

Nordic Symbol Yachts og Symbol Yachts på Taiwan er bevisst på ulike sider ved miljøutfordringene. Vi vil gjerne gi våre bidrag – og vi er ydmyke overfor de miljøutfordringene som vi samlet står overfor. Det er en lang vei å gå og vi vil gjerne begynne – sammen med leverandører og kunder.

Nordic Symbol Yachts bestiller innredning i kirsebær for å unnvike utsatte, tropiske trelag. Andre treslag kan leveres etter særskilt ønske. Eksteriørmessig inngår ikke  treverk i standard spesifikasjoner. ”Farmed teak” kan leveres på rekker, lister, dørker etc dersom kundene ber spesielt om slike løsninger og er beredt til å betale for økte kostnader.

Alle dekk på Symbols modeller har innstøpt sklisikre mønstre og materialer. Av dekorative grunner kan dekkene belegges med ”FlexiTeek” som er et syntetisk materiale – men som har utseende og egenskaper som tradisjonelle teakdekk.

SYMBOL Yachts bygger sine båter med rikelig kapasitet både til gråvann og septik slik at spillvannet kan pumpes i land på godkjente mottaksanlegg.

Vi oppfordrer kunder til å velge dieselmotorer i teknologiens fremste front med de beste drivstoffegenskaper og de laveste utslipp. På våre hjemmesider vil vi senere legge ut de meste sentrale data slik at bevisste kunder kan foreta bevisste valg.

Herved oppfordres lesere av disse sider til å komme med sine innspill på ulike dimensjoner til miljømessige forbedringer.