www.nordicsymbol.no | Import av Symbol Yachts

Delt eierskap av Symbol Yacht

Utfordringen

Selv den iherdigste båteier kan føle at antall brukstimer i en sesong blir lav. Årsakene kan være kalde og våte somre, ulike preferanser innen familien, en chartertur til ”syden” som alternativ eller ønsket om å fordele tilgjengelig ferie ut over hele året? Båten blir gjerne liggende ubenyttet i lengre perioder og tilsyn blir kanskje forsømt?

Delt eierskap i ”The Sea of Love”?

Nordic Symbol Yacht har utviklet en pakkeløsning som inkluderer felles-eiet båt mellom to, tre eller fire partnere og med lokalisering i Tyrkia, med løpende tilsyn og formell administrasjon. Målet er et problemfritt båthold i varme og spennende farvann, en lang sesong og eierskap i en stor, førsteklasses yacht med all ønskelig komfort.

Selskapsform

Vi organiserer og drifter et aksjeselskap for å ivareta aksjonærenes formelle og praktiske behov, sikrer havneplass, ivaretar løpende vedlikehold og har båten klargjort for bruk til neste eier kommer om bord. Båteiere kan selv finne sine egne partnere eller vi kan foreslå deltagere som kanskje kan finne at denne driftsformen tjener alles ønsker. Selskapsavtalen skal regulere bruk, økonomi, eventuell chartervirksomhet for å øke inntekstsiden, avslutning av prosjektet og annet for å gi trygghet for investeringen.

Alternative Symbol-modeller

Tallene er beregnet for eierskap av ¼ av aksjene og samme andel av løpende driftskostnader, oppgradert utrustning med bla.a. aircon, fullt ferieutrustet – og med 3 til 6 lugarer avhengig av modell. Andre SYMBOL-modeller kan tilbys og de største vil kunne ha separat seksjon for innleiet mannskap.

SYMBOL 48 Classic Pilot House 

Informasjon følger

SYMBOL 55 Classic Pilot House

Informasjon følger

SYMBOL 60 Innova Pilot House

Informasjon følger

Eierselskapet vil selv beslutte om prosjektet skal oppta lån for å finansiere kjøpet, om dette skal gjøres av den enkelte aksjonær – og om båten i perioder skal tilbys på chartermarkedet. I slike tilfeller kan Nordic Symbol Yachts bistå i prosessen.

Praktikaliteter

Den tyrkiske Egeerhavskysten og de greske øyer er et sammenhengende ferieparadis. Charterturer og rutefly til Kos, Marmaris, Dalaman, Izmir  og Bodrum gir hyppige avganger. Nordic Symbol Yachts kan arrangere tilbringertjenester og være behjelpelig med den dokumentasjon som kreves for å ha utenlandske båter liggende i Tyrkia uten offentlige avgifter.

 Se forøvrig egen webside for våre tilbud i Tyrkia:

 www.symbolsouth.com

 

Dele yacht i Tyrkia?

SYMBOL Innova Pilothouse 60

 

delt eierskap av båt

SYMBOL Innova Motoryacht 70

Delt eierskap i Egeerhavet

Symbol Classica 55

 

Vår pakkeløsning inkluderer felleseiet båt mellom to, tre eller fire partnere i Tyrkia.